KARRIÄRRÅDGIVNING

Jobbolaget erbjuder KARRIÄRRÅDGIVNING för dig med eller utan anställning

Vi är dagligen i kontakt med personer som önskar att de gjorde något annat med sitt arbetsliv. Vissa vet vad de skulle vilja göra, men inte hur de skall gå tillväga, andra vet hur man skall göra, men saknar riktning i sitt arbetssökande.

Karriärrådgivning är ett relativt nytt begrepp för en företeelse som funnits under lång tid. 
I stora delar handlar om att få stöd och support när det gäller studie- och yrkesvägledning.

Rådgivning bygger på en kognitiv grundtanke, där man på ett lösningsfokuserat sätt arbetar med att sätta upp mål och får hjälp i hur man uppnår dem.

Vi på Jobbolaget har mer än 25 års samlad erfarenhet av rådgivning och coachning i olika sammanhang. Vi arbetar med beprövade metoder och med mycket goda resultat.

Kortfattat bygger vår modell på tre steg;
1, Vad vill du göra och vilka mål har du?
2, Hur skall dessa mål uppnås?
3, När och i vilken ordning skall delar av målet betas av?

Vi på Jobbolaget är beteendevetare på olika nivåer, med kompletterande utbildningar i bl.a. lösningsfokuserad samtalsmetodik och arbetsmarknadscoachning.


Vi har dessutom mångårig erfarenhet av ledarskap inom idrotten, dels som aktiva idrottsmän och dels i rollen som tränare på olika nivåer.

Vi drivs av ett starkt engagemang och har en stark tro på människans förmåga att utvecklas.

Välkommen till oss!